Powstanie i rozwój miasta
Właściciele Przemkowa
Przynależność państwowa
miasta

Władze miejskie
Religia w Przemkowie
Przemków po 1945 r.
Kalendarz historyczny
Katalog wydarzeń
Katalog zabytków
Katalog postaci
Mapa zabytków
Kalendarz historyczny
  1280
 • lokacja (założenie) Przemkowa przez księcia Przemka I
  1284
 • wymiana dzielnic między księciem Przemkiem I, a jego bratem Konradem II Garbatym (Przemko I otrzymał Ścinawę, a Konrad Żagań)
  1289
 • 26.02 - bitwa pod Siewierzem (w bitwie zginął książę Przemko I)
  1305
 • pierwsza źródłowa wzmianka o Przemkowie. W kancelarii biskupa Heinricha z Wierzbnej sporządzony został wykaz miast, wsi i posiadłości ziemskich należących do biskupstwa wrocławskiego. Przemków wymieniony jest w tym dokumencie jako miasto
  1387
 • 29.04 - książę głogowski Henryk VIII nadaje przemkowskim rzeźnikom, tkaczom, szewcom i piekarzom przywilej tzw. mili zapowiedniej (w tym samym roku podobny przywilej uzyskała miejska warzelnia piwa)
  1418
 • 29.04 - list odpustowy papieża Marcina V (wystawiony podczas soboru w Konstancji), w którym udzielił on odpustu dla wszystkich, którzy przyczynili się do budowy i urządzenia kościoła pw. WNMP w Przemkowie
  1484
 • 01.11 - król czeski Władysław nadaje prawa miejskie dla Przemkowa
  1539
 • 16.02 - zmarł Caspar von Rechenberg
  1549
 • 09.02 - zmarł Hans von Rechenberg
  1550
 • protestanci w Przemkowie przejęli kościół katolicki na swoje potrzeby (ok. 1550 r.)
  1561
 • 16.10 - cesarz Ferdynand I obdarzył miasto Przemków przywilejem organizowania targów (raz w tygodniu w środę) i poza tym dwoma jarmarkami: pierwszym w trzecią niedzielę Wielkanocy i drugim w następną niedzielę po Bożym Narodzeniu
  1616
 • w wyniku uderzenia pioruna zniszczeniu uległ kościół w Wilkocinie
  1636
 • 14.04 - Leo Cropello de Medicis (właściciel Przemkowa w latach 1632 – 1643) przekazał w testamencie dobra przemkowskie dla Kolegium Jezuitów
  1639
 • wkroczenie wojsk szwedzkich do Przemkowa (w czasie wojny 30-letniej)
  1642
 • pożar w Przemkowie (wojska szwedzkie przygotowując się do bitwy spaliły część miasta)
  1654
 • 09.02 - przekazanie kościołów w Przemkowie i Wysokiej wyznawcom katolickim mieszkańcom tych miejscowości
  1671
 • utworzenie miejskiego pastwiska
  1681
 • 24.08 - drugi, wielki pożar Przemkowa, który strawił większą część miejskiej zabudowy. Spłonęły wszystkie domy mieszczan, również te, które odbudowane zostały po podpaleniu miasta przez Szwedów oraz zabudowa starego miasta
  1692
 • hrabia von Proskau (właściciel Przemkowa) otrzymuje od cesarza Leopolda I przywilej warzenia piwa i jego sprzedaży w karczmach miejskich i ośmiu okolicznych wioskach
  1702
 • odbudowa strzelnicy przez członków bractwa strzeleckiego
  1719
 • 09.08 - pożar kościoła wywołany uderzeniem pioruna w wieżę kościoła katolickiego (w wyniku pożaru wieża uległa zniszczeniu, ucierpiał również główny budynek kościoła)
  1722
 • budowa wytwórni słodu przy browarze miejskim
  1723
 • właściciel miasta, hrabia George Christoph von Proskau utrzymuje w mocy nadane wcześniej bractwu strzeleckiemu przywileje. Od tego roku każdy kolejny król kurkowy (zwycięzca zawodów strzeleckich) otrzymywał z rąk właścicieli miasta klejnot w postaci srebrnego kielicha
  1733
 • wzniesienie wieży kościoła katolickiego (odbudowa wieży po zniszczeniu poprzedniej od uderzenia pioruna w 1719 r.)
  1744
 • 13.04 - położenie kamienia węgielnego pod budowę świątyni ewangelickiej w Przemkowie
  1747
 • budowa pastorówki (plebanii pastora gminy ewangelickiej)
  1748
 • budowa szkoły ewangelickiej
  1752
 • 21.11 - Hrabia Carl Albrecht von Redern z Małomic sprzedał dobra Przemkowa i Piotrowic za 320 000 guldenów hrabiemu Henrykowi IX von Reuß
  1756
 • Przemków podniesiony został do rangi miasta akcyzowego. Odtąd producenci i sprzedawcy mieli prawo do pobierania podatku od towarów pierwszej potrzeby poprzez włączenie go do ceny tych towarów
 • zniesiony zostaje przemkowski sąd dworski
  1760
 • przemarsz wojsk pruskich przez Przemków po bitwie pod Legnicą (w czasie wojny siedmioletniej)
  1772
 • zburzenie starego zamku i rozpoczęcie budowy nowej siedziby
  1773
 • król Fryderyk Wielki zatrzymuje się w Przemkowie w czasie podróży powrotnej ze Śląska do Poczdamu
  1793
 • powstanie gminy zamkowej (w widłach dzisiejszych ulic: Długiej, Górskiej i Żymierskiego)
  1785
 • utrata wyłącznego prawa do warzenia i wyszynku piwa przez miejską komunę piwną (po procesie przeciwko dworowi pańskiemu)
  1794
 • powstanie pierwszej huty (na bazie wcześniej istniejącego wielkiego pieca) do wytopu rudy żelaza
  1798
 • 19.10 - urodził się książę Christian August von Schleswig-Holstein
 • powstanie Przedmieścia Głogowskiego (wschodni odcinek dzisiejszej ulicy Głogowskiej)
  1804
 • 16.04 - katastrofalny pożar Przemkowa (spłonęła większa część miasta, ponad 100 osób straciło życie)
  1806
 • odbudowa ratusza
  1809.
 • 19.09 - wprowadzenie w życie nowych zasad organizacji miast w monarchii pruskiej (ustawa z 19.11.1808 r.). Przemków przestaje być miastem prywatnym
  1817
 • odbudowa kramów i strzelnicy zdemolowanych przez przechodzące przez miasto wojska w czasie wojen napoleońskich
  1818
 • Założenie w rynku nowej apteki przez aptekarza Stephana z Nowej Soli
  1819
 • wybrukowanie głównych ulic i placów w mieście
  1820
 • 01.04 - otwarcie nowej szkoły ewangelickiej we wsi Młynów (Młynowo)
 • wybrukowanie obecnej ulicy Nowej i 10 lutego
  1821
 • maj - rozbiórka budynku szkoły ewangelickiej przy kościele (w jego miejscu wzniesiono budynek większy, murowany o klasycystycznej formie)
  1829
 • 06.07 - urodził się książę Friedrich von Schleswig-Holstein
  1832
 • 06.10 - urodził się w Przemkowie Adolf Ernst, późniejszy przyrodnik, botanik i zoolog, jeden z największych naukowców Wenezueli w dr. połowie XIX w. (osiedlił się w Wenezueli w 1861 r.)
  1834
 • czerwiec - pożar 8 drewnianych stodół miejskich położonych przy obecnym Placu Targowym (pożar wywołany uderzeniem pioruna)
  1841
 • powstanie placówki poczty królewskiej w Przemkowie
  1848
 • 23.05 - urodził się Ernst Eberhart von Ihne, architekt, budowniczy zamku w Przemkowie dla Ernsta Guntera von Schleswig-Holstein
 • listopad - zamieszki w Przemkowie skierowane przeciwko urzędnikom dworu pańskiego (okres Wiosny Ludów), tzw. "przemkowska kocia muzyka"
 • pożar na Wilkocinie
  1853
 • 01.10 - zakup dóbr przemkowskich przez księcia Christiana Augusta von Schleswig-Holstein
  1857
 • budowa gospody "Schleswig-Holsteinsches Haus" (obecnie w tym miejscu wznosi się budynek miejskiej biblioteki)
 • założenie lokalnej gazety "Primkenauer Wochenblatt" (Tygodnik Przemkowski)
  1858
 • 22.10 - urodziła się Augusta Victoria von Schleswig-Holstein, późniejsza cesarzowa Niemiec
  1863
 • 11.08 - urodził się książę Ernst Günther von Schleswig-Holstein
  1867
 • założenie miejskiej kasy oszczędności w Przemkowie
 • 11.03 - zmarła księżna Louisa Sophie, żona księcia Christiana Augusta von Schleswig-Holstein
  1869
 • 11.03 - zmarł książę Christian August von Schleswig-Holstein
  1870
 • książę Friedrich von Schleswig-Holstein zakłada Henriettenhütte (hutę Henryki)
  1871
 • 04.10 - położenie kamienia węgielnego pod budowę wieży kościoła ewangelickiego
  1872
 • powstanie krochmalni (w pobliżu stawów, przy obecnej ulicy Krochmalnej)
  1878
 • pożar we wsi Krępa (spaleniu uległo osiem gospodarstw)
  1879
 • na polowaniu w Przemkowie gości książę Wilhelm, następca tronu Niemiec
  1880
 • 14.01 - zmarł książę Friedrich von Schleswig-Holstein
  1881
 • 27.02 - ślub Augusty Wiktorii von Schleswig-Holstein z Wilhelmem II (późniejszym cesarzem Niemiec)
  1885
 • 19.03 - w Przemkowie odbył się ślub księżnej Karoline Mathilde (córki księcia Friedricha von Schleswig-Holstein) z księciem Friedrichem Ferdinandem von Schleswig-Holstein-Glücksburg
 • założenie stowarzyszenia gimnastycznego
  1888
 • otwarcie szkoły w osadzie Hohenofen (dzisiejsza Duża Huta)
 • wzniesienie pomnika ofiar wojny francusko-pruskiej 1870/71 r. przy kościele katolickim
  1890
 • zburzenie starego neogotyckiego zamku
 • początek prac przy budowie linii kolejowej Niegosławice-Rolitki (prace zakończono w 1891 r.)
 • oddanie do użytku budynku poczty przy ul. Głogowskiej (ok. 1890 r.)
  1892
 • budowa szkoły przy obecnym Placu Targowym. W budynku mieściło się też przedszkole oraz sala widowiskowa (po wojnie w budynku funkcjonowało kino Gwardia)
  1895
 • książę Ernst Günther von Schleswig-Holstein zakłada Friedrich-Christianhütte (huta Fryderyka-Christiana, dzisiejsze zakłady Multimet). Budowę zakończono w 1896 r.
  1896
 • budowa zamku książęcego (zakończona w 1897 r.) przez księcia Ernsta Günthera von Schleswig-Holstein
  1899
 • 12.08 - zmarł Adolf Ernst, urodzony w Przemkowie (w 1832 r.) przyrodnik, botanik i zoolog, jeden z największych naukowców Wenezueli w dr. połowie XIX w. (osiedlił się w Wenezueli w 1861 r.)
  1902
 • początek remontu nawierzchni ulic w mieście: wymiana kamienia polnego na głównych ulicach na kostkę, na chodnikach granitowe płyty (prace trwają do wybuchu I wojny światowej)
  1903
 • początek prac nad elektrycznym oświetleniem ulic (prace zakończono w 1906 r.)
  1904
 • 15.08 - wielki pożar lasów otaczających miasto (spłonęła ponad połowa powierzchni lasów książęcych)
  1906
 • książę Ernst Günther von Schleswig-Holstein zakłada Dorotheenütte (huta Doroty) obok istniejącej już wcześniej Henriettenhütte
  1910
 • założenie nowego cmentarza ewangelickiego (obecny cmentarz komunalny przy ul. Kaczanowskiej)
  1912
 • otwarcie kąpieliska miejskiego
  1916
 • 01.05 - na terenie miasta wprowadzono tzw. czas petersburski, obowiązujący od 30 kwietnia do 30 września każdego roku (obowiązywał do lata 1918 r.)
  1917
 • 21.04 - zmarł Ernst von Ihne, architekt, budowniczy zamku książęcego w Przemkowie
  1921
 • 22.02 - zmarł książę Ernst Günther von Schleswig-Holstein
 • uruchomienie elektrowni wybudowanej przy Henriettenhütte (dzisiejszy budynek Zakładu Energetycznego przy ul. Łąkowej)
 • 11.04 - zmarła Augusta Wiktoria (córka Friedricha von Schleswig-Holstein), ostatnia cesarzowa Niemiec
  1923
 • 19.10 - zamieszki na Rynku w Przemkowie wywołane trudną sytuacją finansową państwa i dewaluacją marki
  1924
 • 18.03 - koniec miejskiej komuny piwnej. Browar miejski, który przeszedł w posiadanie księżnej wdowy Doroty zostaje przekształcony w hotel „Schloß -Hotel"
 • sprzedaż ratusza dla prywatnego inwestora z przeznaczeniem na biura i kawiarnię
  1925
 • fuzja przemkowskich zakładów hutniczych z firmą Warsteiner Gruben und Hüttenwerken
  1928
 • przebudowa i zmiana nawierzchni Banhofstraße (dzisiejsza ul. Fabryczna)
  1929
 • włączenie do miasta miejscowości Lauterbach (dawna wieś Młynowo) i Henriettenhütte (obecna Duża Huta)
 • otwarcie sali muzycznej (koncertowej) na wzgórzu przy strzelnicy
  1930
 • wrzesień - odsłonięcie pomnika pległych w I wojnie światowej przy ul. Szprotawskiej
  1931
 • 27.04 - zmarł Albert zu Schleswig-Holstein, ostatni przedstawiciel władającego Przemkowem rodu Schleswig-Holstein
  1933
 • otwarcie sali zajazdu Zur Weintraube po renowacji
 • częściowe wyburzenie budynku dawnej elektrowni wraz z kominem i zagospodarowanie budynku na mieszkania
  1934
 • renowacja otoczenia pomnika poległych w wojnie 1870/71 r. (nowe ławki, nasadzenia zieleni)
 • początek prac przy kanalizacji miasta
  1935
 • powstanie placówki zawodowej straży pożarnej
 • otwarcie kąpieliska miejskiego po gruntownej modernizacji
 • początek budowy osiedla domków dla pracowników zakładów hutniczych (dzisiejsza Mała Huta)
  1936
 • początek prac przy budowie kina "Deli" (kino oddano do użytku w 1937 r.)
  1938
 • zakończenie prac przy budowie osiedla domków robotniczych (dzisiejsza Mała Huta)
  1945
 • 09.02 - księżna Dorota Maria (wdowa po księciu Ernście Güntherze von Schleswig-Holstein) opuściła Przemków w obawie przed zbliżającymi się do miasta wojskami radzieckimi i wyjechała do Niemiec
 • 10.02 - zajęcie Przemkowa przez wojska Armii Czerwonej
 • marzec - decyzją Rady Ministrów Przemków wcielony został do powiatu szprotawskiego
 • 23.05 - Franciszek Połomski obejmuje urząd burmistrza w Przemkowie, pierwszy powojenny burmistrz w Przemkowie
 • 17.09 - otwarcie szkoły
 • listopad - otwarcie przedszkola
  1946
 • luty - powołano w mieście Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej (ORMO)
 • 08.08 - powołanie Miejskiej Rady Narodowej
 • wrzesień - Przemków traci prawa miejskie i zostaje przemianowany na osadę wiejską
  1947
 • otwarcie biblioteki w Przemkowie
  1950
 • 20.03 - weszła w życie ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, na mocy której Przemków znalazł się w obrębie utworzonego wówczas województwa zielonogórskiego
 • 07.07 - w wyniku reformy administracyjnej Przemków (razem z powiatem szprotawskim) został włączony do woj. zielonogórskiego
  1954
 • 25.09 - Przemków zostaje przemianowany na osiedle miejskie
  1957
 • 16.01 - utworzenie Miejskiego Domu Kultury
  1959
 • 01.01 - przywrócenie praw miejskich dla Przemkowa
  1966
 • 11.02 - uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie
  1967
 • 21.01 - na zamku Taxis w Niemczech zmarła księżna Dorothea Marie (wdowa po księciu Ernście Güntherze von Schleswig-Holstein)
  1975
 • 01.01 - Przemków został włączony do utworzonego województwa legnickiego
  1976
 • 02.09 - oficjalne otwarcie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Przemkowie (obecnie Zespół Szkół)
  1977
 • 19.07 - otwarcie Domu Handlowego Merkury
  1979
 • 30.06 - otwarcie Podstacji Pogotowia Ratunkowego
  1985
 • 12.05 - otwarto stadion sportowy przy ul. Strzeleckiej, obecnie należący do MGKS Zamet Przemków
  1989
 • 26.11 - erygowana została Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie
  1993
 • 15.08 - zmarł ks. dr Jan Skiba, proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przemkowie w latach 1961-1993

113,400
logowanie / rejestracja