Powstanie i rozwój miasta
Właściciele Przemkowa
Przynależność państwowa
miasta

Władze miejskie
Religia w Przemkowie
Przemków po 1945 r.
Kalendarz historyczny
Katalog wydarzeń
Katalog zabytków
Katalog postaci
Mapa zabytków
Przemków po 1945 r.
Przemków został zajęty przez wojska radzieckie 10 lutego 1945 r. Dzień wcześniej księżna Dorota Maria, wdowa po księciu Ernście Güntherze, opuściła swoją siedzibę na zamku przemkowskim i wyjechała do Niemiec.

Zniszczenia wojenne były w mieście stosunkowo niewielkie. Zdecydowana większość z nich powstała już po zakończeniu wojny i była zasługą szabrowników. Oni zdewastowali zamek spalony wcześniej przez wycofujących się Niemców, oni też zniszczyli i rozebrali wiele domów. Od czasu wkroczenia wojsk radzieckich aż do końca maja 1945 r. władzę w mieście sprawowała wojskowa komendantura rosyjska. Pierwsi urzędnicy polscy pojawili się w mieście 22 maja. Byli to dwaj funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej. Dzień później zjawił się, mianowany przez Pełnomocnika Rządu, pierwszy powojenny burmistrz, Franciszek Połomski. W miarę jak, w następnych dniach i miesiącach, przybywało coraz więcej polskiej ludności, powiększał się też miejscowy aparat administracyjny.

W roku 1946 Przemków utracił prawa miejskie i został przemianowany na osadę wiejską. Było to dla miasta bardzo niekorzystne, ponieważ władze państwowe i wojewódzkie uznając, że nie będą tu potrzebne żadne inwestycje, nie przyznawały środków na jego odbudowę. Doszło do tego, że rozbierano nawet budynki nadające się jeszcze do remontu i zniszczono zachowaną sprzed wojny kanalizację miejską. Dopiero w 1959 r. Przemków odzyskał prawa miejskie.

Powojenny napływ ludności do Przemkowa i jego zasiedlanie trwało w latach 1945-1947. Akcja osadnicza przywiodła tu ludność z różnych stron. Początkowo przybywali tu głównie robotnicy przymusowi, jeńcy wojenni i zdemobilizowani żołnierze z Niemiec. Przybywali też tzw. osiedleńcy z Wielkopolski i terenów centralnych Polski. Później, w zwartych grupach, przyjeżdżali tzw. repatrianci z dawnych wschodnich ziem II Rzeczpospolitej. W 1947 r. przybyła ludność łemkowska i ukraińska w ramach tzw. akcji „Wisła”. W tym czasie przebywała w Przemkowie jeszcze dość duża grupa ludności niemieckiej. Latem 1945 r. rozpoczęto akcję wysiedlania Niemców. W 1947 r. zarówno akcja osadnicza jak też wysiedlanie Niemców zakończyło się.

Wraz z napływem nowych osadników życie miasta zaczęło się powoli normalizować. Ludzie zasiedlali puste domy i mieszkania, powstawały pierwsze sklepy i zakłady usługowe. 17 września 1945 r. nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły. Pierwszym jej kierownikiem został Henryk Kabza. Dwa lata później otwarta została biblioteka. Przystąpiono do uruchamiania zakładów przemysłowych. W roku 1948 okres zasiedlania i normalizacji życia był zakończony.


113,412
logowanie / rejestracja