Powstanie i rozwój miasta
Właściciele Przemkowa
Przynależność państwowa
miasta

Władze miejskie
Religia w Przemkowie
Przemków po 1945 r.
Kalendarz historyczny
Katalog wydarzeń
Katalog zabytków
Katalog postaci
Mapa zabytków
Religia w Przemkowie
Od początku swojego powstania, Przemków był miastem katolickim. Centrum życia religijnego mieszkańców stanowiła świątynia parafialna wybudowana tu najprawdopodobniej w końcu XIII wieku. Pierwszym, znanym z nazwiska katolickim księdzem z Przemkowa był Niklas (Mikołaj Kucheler).

Sytuacja wyznaniowa zmieniła się w XVI w. Wraz z wystąpieniem Marcina Lutra w 1517 r., także w Przemkowie pojawiać się zaczęli jego zwolennicy. Około roku 1550 ewangelicy uzyskali w mieście przewagę liczebną. Przewaga ta musiała być znaczna, bo przejęli oni na swoje potrzeby kościół parafialny. Przyczynił się do tego znacząco ówczesny właściciel Przemkowa – Hans von Rechenberg, który sam był gorącym zwolennikiem nauk Lutra. Stan taki trwał aż do połowy XVII w., kiedy w wyniku kontrreformacji Kościół katolicki zaczął odbierać ewangelikom kościoły na mocy rozporządzenia cesarza Ferdynanda III Habsburga. Na mocy tego rozporządzenia katolicy przemkowscy odzyskali swoją świątynię w roku 1654. Podobnie było również w Wysokiej. Protestanci znaleźli się w ciężkim położeniu. Co prawda warunki pokoju westfalskiego z 1648 r. kończącego wojnę trzydziestoletnią dawały ewangelikom w księstwie głogowskim prawo do swobodnego praktykowania wyznania, ale nie mieli oni w mieście swojej świątyni. Pewnym rozwiązaniem mogła być możliwość uczęszczania do kościoła ewangelickiego w Pogorzeliskach, zbudowanego tam naprędce w 1656 r. Mimo że sytuacja była dość niedogodna, przemkowscy ewangelicy musieli dojeżdżać do tego kościoła przez ponad 80 lat. Dopiero bowiem w 1744 r. wznieśli w Przemkowie swoją własną świątynię. W następnych latach, w obrębie gminy ewangelickiej, wybudowano też szkołę i plebanię (pastorówkę). Początkowo budynek kościoła ewangelickiego istniał bez wieży. Dopiero w 1871 r. dobudowano do kościoła wieżę w stylu neogotyckim.

Kolejna wielka zmiana w zakresie sytuacji wyznaniowej w Przemkowie miała miejsce po II wojnie światowej i związana była ze zmianą granic i masowymi przesiedleniami ludności. Wraz z odpływem ludności niemieckiej z tych terenów zanikło wyznanie ewangelickie, a jego miejsce Zajęła w zdecydowanej większości religia rzymskokatolicka. Przesiedlenia ludności z przedwojennych wschodnich obszarów państwa polskiego i późniejsza akcja „Wisła” spowodowały, że obok wyznania rzymskokatolickiego pojawiły się tu także znaczne grupy ludności wyznania prawosławnego i greckokatolickiego.


113,409
logowanie / rejestracja