Powstanie i rozwój miasta
Właściciele Przemkowa
Przynależność państwowa
miasta

Władze miejskie
Religia w Przemkowie
Przemków po 1945 r.
Kalendarz historyczny
Katalog wydarzeń
Katalog zabytków
Katalog postaci
Mapa zabytków
Władze miejskie
Przez długie wieki Przemków był miastem prywatnym. Właściciel miasta miał prawo do władzy sądowej oraz mianowania kandydatów na urzędników miejskich. Od około połowy XVII w. władze państwowe zaczęły jednak ograniczać prawa właścicieli miast prywatnych. Nadal utrzymali oni co prawda prawo wskazywania kandydatów na urzędy miejskie, ale ostatecznego ich zatwierdzenia dokonywały już władze państwowe. Sytuacja taka panowała również w Przemkowie.

W połowie XVIII w. główny organ władzy miejskiej stanowił kilkuosobowy Zarząd Miasta, w skład którego wchodzili najczęściej: burmistrz, rajca, notariusz, skarbnik. Nie było w tym czasie w Przemkowie obsadzonego stanowiska tzw. burmistrza policyjnego. Urzędnik taki mianowany przez władze państwowe miał dość duże uprawnienia w zakresie spraw porządku i bezpieczeństwa. Obok Zarządu funkcjonowała Rada Miejska, w skład której wchodziło 15 członków.

W 1808 r. ustawa rządowa, tzw. ordynacja dla miast, znosiła dotychczasowe uprawnienia właścicieli miast. Przemków przestał być miastem prywatnym. Odtąd tylko państwo miało sprawować nadzór nad władzami miejskimi i ich majątkiem. Miasta podlegały jednemu prawu miejskiemu. Mieszkańcy miasta dzielili się na dwie grupy. Jedną byli tzw. obywatele. Byli nimi ci, którzy mieszkali w mieście przynajmniej przez rok, posiadali jakąś nieruchomość, prowadzili handel, zajmowali się rzemiosłem lub rolnictwem, płacili podatki miejskie i nie pobierali wsparcia dla ubogich. Tylko obywatele mogli wybierać radnych i kandydować do władz miasta. Pozostali mieszkańcy należeli do drugiej grupy, nie posiadającej praw miejskich. Nie mogli się oni trudnić zawodami miejskimi, które zastrzeżone były tylko dla pierwszej grupy (obywateli). Wg nowego prawa władze miejskie pochodziły już nie z nominacji, ale z wyborów. Zarząd (tzw. magistrat) wybierany był przez zgromadzenie radnych, natomiast samych radnych wyłaniano w drodze tajnego i równego głosowania wszystkich obywateli miasta.


113,401
logowanie / rejestracja