Powstanie i rozwój miasta
Właściciele Przemkowa
Przynależność państwowa
miasta

Władze miejskie
Religia w Przemkowie
Przemków po 1945 r.
Kalendarz historyczny
Katalog wydarzeń
Katalog zabytków
Katalog postaci
Mapa zabytków
Przynależność państwowa miasta
Sprawa przynależności państwowej Przemkowa jest dość złożona. Od momentu swojego powstania, przez następnych kilkadziesiąt lat miasto leżało na terenie państwa polskiego i należało do księstwa głogowskiego. W następnych wiekach Przemków wraz z całym Śląskiem, na terenie którego leżał, kilka razy zmieniał swoją przynależność państwową.

Okres rozbicia dzielnicowego powodował, w wyniku podziałów dzielnicowych, coraz większe rozdrobnienie Śląska. Waśnie książąt władających poszczególnymi księstwami, polityczne rozdrobnienie tych ziem, a z drugiej strony rosnąca siła Królestwa Czech sprawiała, że coraz bardziej uzależniał się Śląsk od czeskich Luksemburgów. W XIV w. zdecydowana większość księstw śląskich popadła w zależność lenną, a potem - wraz z wymieraniem poszczególnych lokalnych linii Piastów - wcielane były do państwa czeskiego. Przemków znalazł się w lennej zależności od Czech już w roku 1329. Z tego roku pochodzi bowiem dokument, w którym książę głogowski Henryk IV, potwierdza swoją lenną zależność od Jana Luksemburskiego. Wśród posiadłości, które wymienione są w tym dokumencie jest także Przemków. Próby odzyskania Śląska przez władców Polski zakończyły się niepowodzeniem. Ostatecznie w 1348 r. Kazimierz Wielki zrzekł się praw do tych ziem.

Śląsk pozostawał w państwie czeskim przez następnych 200 lat. Jedynie w drugiej poł. XV w. na krótki okres przejęty został przez Węgry (1471 – 1490). W roku 1526 został wcielony (wraz z królestwem Czech) do monarchii Habsburgów. Liczba księstw powoli malała, bowiem stopniowo wymierały kolejne linie Piastów śląskich. Śląsk tracił też swoje gospodarcze znaczenie.

Po zwycięskiej wojnie Prus z Austrią w roku 1742, przeważająca część Śląska (również Przemków) weszła w skład państwa pruskiego. Stan taki został utrzymany przez prawie 200 następnych lat. W roku 1918, po zakończeniu I wojny światowej, część tego obszaru, w którym znalazł się również Przemków, weszła w skład Niemiec.

Zmiany granic politycznych po II wojnie światowej sprawiły, że Śląsk znalazł się w granicach Polski. W ten sposób, po około 600 latach Przemków wrócił w granice państwa polskiego.


113,404
logowanie / rejestracja